Kontakti:

Jānis Neibergs (Totis)

✆: 29109994

✉:totis@unitots.lv

Sadarbības partneri:

SIA “Uni-Tots” - zinātniski pētnieciskā firma.

Sadarbības partneri ir sabiedriskas organizācijas no Eiropas un pasaules par pētījumiem rīkstniecībā (biolokācija - radiostēzija), ģeoloģijā, ģeofizikā - institūti un firmas, kas nodarbojas ar  ģeoloģisko izpēti, jaunākajām tehnoloģijām un inovācijām šajā jomā. Uzņēmuma klientu lokā gan fiziskas, gan juridiskas personas.

 

Pakalpojumi:

- Āderu noteikšana, diagnostika un kartēšana pēc jaunākajām metodēm rīkstniecībā

- Āderu kaitīga starojuma novēršana un/vai transformācija

- Akas un dziļurbuma vietas noteikšana

- Ūdenskrātuves - dīķa vietas noteikšana

- Iespējama zemes tektoniskā lūzuma zonas novēršana zem ēkām

- Virsējā gruntsūdens līmeņa pazemināšana zem un ap ēkām

- Jaunākās inovācijas un tehnoloģijas ieviešana

- Konsultācijas būvniecībā

- Ekoloģiskais un tehnogēnais monitorings

- Jaunākās ģeoloģiskās un hidroģeoloģiskās kartes

- Satelītattēlu dešifrēšanas jaunākā informācija

- Rekomendācijas par gruntsgabala vai dzīvojamās platības iegādes lietderību

- Rekomendācijas - ka izvairīties no āderu negatīvās ietekmes uz cilvēka veselību, dabu un būvkonstrukciju

- Neatkarīgā zinātniski tehniskā ekspertīze

- Distancētā ģeofiziskā zondēšana

- Operatīva diagnostika tehniskām sistēmām

- Pielietojam senču noslēpumus rīkstniecībā un mājas būvniecībā

 

Noteikumi akas vietas noteikšanai un ierīkošanai:

Akas vietas rakšanas darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 3 nedēļu laikā no akas vietas noteikšanas;

Akas vietas rakšanas darbi jāveic līdz 8 dienām.

Neievērojot šos noteikumus, rīkstnieki neuzņemas atbildību par ūdens esamību akā.

 

Pakalpojumu izmaksas:

Akas, spices, dziļurbuma vietas noteikšana: sākot no 30 EUR;

Dīķa vietas noteikšana: sākot no 50 EUR;

Konsultācijas par īpašuma iegādi: sākot no 50 EUR;

Mājas vietas noteikšana: sākot no 100 EUR.

Papildus izmaksas:

+ Digitālās uzmērīšana

+ Ceļa izdevumi

+ PVN

 

Darbu izpilde:

Darbojamies visā Latvijas teritorijā, kā arī ārvalstīs. Mērījumi tiek veikti ar rīkstniecības - radiastēzijas metodi objektā uz vietas vai distancēti. Mērījumi atklātā laukā tiek fiksēti ar  GNSS Geomax Zenit 15, kas mērījumos ļauj sasniegt milimetru precizitāti.

Mūsu veiktajiem mērījumiem tiek veikta pēcapstrāde un rezultāti tiek prezentēti klientam, pievienojot ieteikumus par turpmāko rīcību objektā. Atšķirībā no objekta lieluma - datu pēcapstrādes laiks var atšķirties.

Apstrādātie mērījumi klientam tiek pasniegti .pdf, .jpg, .cdr vai .dwg formātos. Atšķirībā no klientu piegādātā izejas faila, tā kvalitātes un formāta, var atšķirties arī izsniegto gala mērījumu faila formāts un kvalitāte.

 

Uzņēmuma rekvizīti:

Zinātniski pētnieciskā firma "Uni-Tots", SIA

Reģ. Nr.: 40103281302

PVN: LV40103281302

Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV1050, Latvija

Banka: A/S Swedbank

Konta nr.: LV29HABA0551035115435

Kods: HABALV22

 

Kontakti: Jānis Neibergs (Totis) ✆: +371 29109994 ✉: totis@unitots.lv